Centrul Robertianum de Drept Privat

Facultatea de Drept
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

Colaboratori

Editura Wolters Kluwer, Bucuresti