Centrul Robertianum de Drept Privat

Facultatea de Drept
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

Prelecțiuni

Simona Geru, Andrei-Alexandru Solomon
Metamorphoses & Chimaera în contract. Clausula rebus sic standibus versus pacta sunt servanda
Descarcă


Andreea Sâtă, Bianca Teleagă
Emphyteusis, împrimăvărarea și prosperitatea Proserpinei
Descarcă


Elena Sârghi, Cosmin Țugui
Poate dreptul consacra injustiția? Răspuns: Fraus omnia corrumpit. Despre cravata și gulerul alb la gâtul relei-credințe
Descarcă


Elena Sârghi, Sebastian Antoce
Dreptul de cetate al doctrinei și al brocardurilor ei
Descarcă


Crina-Maria Stanciu, Sorin-Claude Modreanu
Cuvinte care te obligă
Descarcă


Ioana Bărbieru, Grigore Cojocaru
Pactul comisoriu, ca asinul lui Nastratin, sau când inutilul aparent se relevă a fi util...
Descarcă


Constantin Busuioc, Alexandru Cruceanu
(In)certitudinea aparenței, pace socială și bună investire a "talanților" în instituția posesiei (finis sollicitudinis...)
Descarcă


Diana Holban, Irineu Marțincu
Divortium, post divortium și totuși... vinculum juris...
Descarcă


Aura-Elena Amironesei, Bianca-Ramona Răduț
Revocabilitatea donației între soți. (Ne)demnitatea donatorului în cultura juridică a revanșei. Isis și Osiris în răspăr...
Descarcă


Diana Holban, Irineu Marțincu
Impreviziunea. "Pictogramele" hazardului avantajului injust și emoțiile Invidiei romane
Descarcă


Rareș Crîșmaru, Iulian Hodan
Actio pauliana vs. naufragiul fictiv. (Im)posibilitățile debitorului "logodit" cu Fraus, fiica lui Orcus și Nox (Noaptea)...
Descarcă


Maria Codreanu, Bogdan Petrescu
Drept non-misogin. Elogiul Egeriei. De la "nimphaeum" la coroană
Descarcă


Carla Gheorghiu, Sergiu Mocanu
Răscumpărarea şi cămătăria - măşti ale "divinităţii capricioase"
Descarcă


Mădălina Popa, Ioana Deju
Darea în plată - debitorul inoportun la «supa cu grimase»
Descarcă


Magdalena Catargiu, Cosmin-Gabriel Panaite
De la vindicta privata la acer platanoides, cu un ghid al noului Cod civil în ajutor
Descarcă


Răzvanț Ana Veronica, Panaite Maria Mădălina
Emfiteoza testamentară europeană - realitate a unui vis centenar
Descarcă


Ioana Răpceanu, Ionuț Tudor
Lucrum cessans. Ponderea lui Morfeus și Iris în delict
Descarcă


Magdalena Catargiu, Codrin Codrea
Cauza donației, de la Ifigenia la mărul otrăvit
Descarcă


Codrin Codrea, Lorena Stănescu
Dimensiunea religioasă a omului în jurisprudența C.E.D.O.
Descarcă


Lavinia Bejan, Codrin Codrea
Clarviziunea în drept - De la "faptul prințului" la "capriciile naturii"
Descarcă


Gabriela Baltag, Diana Hogaș
Reclamantul a murit. Trăiască reclamantul! Ficțiunea continuității personalității în art. 380 C. Civ.
Descarcă


Magdalena Catargiu, Laura Ulinici
Amphisbaena Rediviva sau Despre scopul asociațiilor și fundațiilor
Descarcă


Andreea Salomeia, Ramona Reftu
Avataruri ale simbolurilor juridice în dreptul european al concurenței
Descarcă


Andreea Salomeia, Eduard Luca
Retractul litigious – nevirtuoasa preempțiune a debitorului?
Descarcă


Bianca Albu, Daniel Chelariu
Preciputul soților - o protectoare ”Arahnee” juridică?
Descarcă


Andra Mihaila, Natalia Stefanita
NATURA SOCIALĂ SI CANONICĂ A CAUZEI CONTRACTULUI („EGIDA MINERVEI”)
Descarcă


Irina Arhip, Alina Nica
CONTROVERSE PRIVIND FONDUL DE COMERT
Descarcă


Dan Mata
O INTERPRETARE ORGANICA A NEXUM-ULUI
Descarcă


Diana Hancu, Alexandra Ailincai
CUMPARAREA DREPTURILOR SUCCESORALE, „VANATOARE DE ILUZII” A LUI ACTEON PE DOMENIUL
Descarcă


Elena Garlici
MANDATUL APARENT, INSTRUMENT DE TRANSFORMARE A FALSEI REALITATI IN SURSA DE OBLIGATII
Descarcă


Cornelia Balan, Dana Ilie LAESIO ENORMIS
„ARMISTITIUL PRECAR” AL ETERNULUI CONFLICT DINTRE LIBERTATE SI ECHITATE
Descarcă


Raluca Soroceanu, Rares Rotarescu
PARTAJUL DE ASCENDENT, VESTIGIU AL JUSTITIEI PRIVATE
Descarcă


Monica Buruiana, Oana Mihaila
SUBSTITUTIA FIDEICOMISARA SAU VOINTA DE DINCOLO DE MOARTE
Descarcă


Alexandra Huidu, Madalina Morariu
CONTRACTUL DE TIME-SHARING SI CONTROVESATA-I CALIFICARE.
Descarcă


Ioana Iftode
CONSENSUALISM VERSUS FORMALISM.
Descarcă


Septimiu Panainte
BUNA-CREDINTA IN JOCUL PIETEI DE CAPITAL
Descarcă


Raluca Frunza
COTITATEA DISPONIBILA - PRAG AL VOINTEI
Descarcă


Alina Sancu
INCURSIUNE IN LABIRINTUL PATERNITaTILOR
Descarcă


Teodor Matei
REVOCAREA DONATIEI PENTRU SURVENIENTA DE COPIL
Descarcă


Valerius M. Ciuca
CONTROVERSATA LIBERTAS EST NATURALIS FACULTAS A LUI FLORENTINUS IN HERMENEUTICA SCOLII DREPTULUI ORG
Descarcă


Evenimente